ازبین بردن درد باطب سوزنی

تصویر malekfar
ارسال شده توسط malekfar در چ., 12/16/2020 - 22:55

کاهش دردناحیه گردن- شانه وکتف- کمر-زانو باطب سوزنی والکتروپانچر وموکسا وبادکش درمانی طی چندجلسه

افزودن دیدگاه جدید